ธุรกิจ

ในกัมพูชา

กระบวนการในการเริ่มต้นธุรกิจในกัมพูชานั้นขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ LocaWize ช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่คุณควรยื่นขอและประเภทของการจดทะเบียนที่จำเป็น

 

การจดทะเบียนบริษัทถือเป็นส่วนที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการทำธุรกิจในประเทศกัมพูชา ซึ่งคุณจะต้องทำการจดทะเบียนธุรกิจที่กระทรวงพาณิชย์ และนี่คือวิธีเดียวที่จะได้รับเอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท ซึ่งประกอบด้วยหนังสือบริคณฑ์สนธิ กฎข้อบังคับของบริษัท และใบอนุญาตประกอบธุรกิจ โดยคุณจะได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามประเภทธุรกิจที่ได้รับอนุญาต

นอกจากนี้ คุณยังจำเป็นต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ควรดำเนินการในธุรกิจเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ถูกต้อง LocaWize สามารถให้คำปรึกษาและให้บริการแปลภาษาเอกสารที่จำเป็นต่าง ๆ และทำให้คุณมั่นใจได้ว่ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ง่ายดายและเป็นไปได้สำหรับคุณ

LocaWize ทำให้คุณมั่นใจว่าเอกสารสำคัญทั้งหมดได้จัดเรียงอย่างถูกต้อง ซึ่งทำให้การจดทะเบียนบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่น และรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ทีมงาน LocaWize สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการอนุญาตประกอบธุรกิจที่ถูกต้อง และทำให้คุณมั่นใจได้ว่าธุรกิจของคุณ เป็นไปตามข้อกำหนดการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตในประเทศกัมพูชา หากไม่มีการเอกสารและใบรับรองที่จำเป็น การลงแรงอย่างหนักทั้งหมดเพื่อเริ่มต้นธุรกิจอาจกลายเป็นสิ่งที่ไร้ค่า

การจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด

รูปแบบการลงทุนที่พบบ่อยที่สุดในกัมพูชาซึ่งคือบริษัทจำกัด (LLC) อาจมีเจ้าของที่เป็นทั้งชาวกัมพูชาอย่างเดียวหรือชาวต่างชาติอย่างเดียว หรืออาจเป็นการร่วมหุ้นกันระหว่างสองสัญชาติดังกล่าวตามข้อจํากัดของรัฐบาล

การก่อตั้งบริษัทจำกัดจะเสร็จสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อมีการจดทะเบียนกฎข้อบังคับของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์ และบันทึกบางรายการก็มีความจำเป็นสำหรับการจดทะเบียนบริษัทจำกัดในประเทศกัมพูชา LocaWize ช่วยให้คุณเป็นผู้อำนวยการบริษัทที่ถูกกฎหมายได้อย่างเต็มรูปแบบ! และหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ LocaWize ให้บริการและโซลูชั่นต่าง ๆ สำหรับบริษัทจำกัด โปรดคลิก

สำนักงานสาขา

อาจมีการดำเนินธุรกิจในท้องถิ่นหรือธุรกิจต่างชาติผ่านสาขาต่าง ๆ ในประเทศกัมพูชา บริษัทต่างชาติสามารถเปิดสำนักงานสาขาในกัมพูชาเพื่อดำเนินธุรกิจในประเทศนี้ และบริษัทสาขาก็สามารถใช้ชื่อเดียวกันกับบริษัทต่างชาตินั้น ๆ ได้

สิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตสำหรับบริษัทสาขาก็คือบริษัทแม่ในต่างประเทศอาจต้องรับผิดชอบต่อการขาดทุนและหนี้สินของบริษัทสาขา โปรดคลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างสำนักงานสาขาที่ได้รับการรับรอง

สำนักงานผู้แทน

สำนักงานผู้แทนอาจมีประโยชน์สำหรับนักลงทุนบางกลุ่มในกัมพูชา สำนักงานผู้แทนมีหน้าที่หลักคือการจัดหาสินค้าและบริการในท้องถิ่นและการรวบรวมข้อมูลสำหรับบริษัทแม่ นอกจากนี้ สำนักงานผู้แทนยังอาจเปรียบเสมือนเป็นยานพาหนะที่ใช้ในการส่งเสริมและทำตลาดผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทแม่ในราชอาณาจักรอีกด้วย การจัดตั้งสำนักงานในประเทศนี้สามารถช่วยให้นักลงทุนต่างชาติที่ต้องการทำตลาดในกัมพูชาสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีข้อจำกัดมากมายเกี่ยวกับการดำเนินการของสำนักงานผู้แทน และเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่คุณต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อจำกัดดังกล่าวอย่างถ่องแท้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเต็มรูปแบบ โปรดคลิก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ LocaWize สามารถช่วยคุณได้ในเรื่องของการสร้างและการก่อตั้งสำนักงาน