ธุรกิจ

ในกัมพูชา

กระบวนการในการเริ่มต้นธุรกิจในกัมพูชานั้นขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ LocaWize ช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่คุณควรยื่นขอและประเภทของการจดทะเบียนที่จำเป็น

อ่านเพิ่มเติม

การจดทะเบียน

การจดทะเบียนบริษัท

ในปัจจุบัน มีรูปแบบในการอนุญาตจดทะเบียนธุรกิจที่หลากหลาย ในกัมพูชา ไม่ว่าจะเป็น บริษัทจำกัด สำนักงานสาขา สำนักงานผู้แทน ห้างหุ้นส่วน หรือกิจการเจ้าของคนเดียว ในการจัดประเภทบริษัทจำกัด (LLC) จะมีสามตัวเลือกที่แตกต่างกัน ได้แก่ บริษัทเอกชนจํากัดที่มีผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียว บริษัทเอกชนจํากัด และบริษัทมหาชนจำกัด

อ่านเพิ่มเติม